Povreda skočnog zgloba

Gornji skočni zglob (articulatio talocruralis) je spoj između donjih okrajaka kostiju potkolenice (tibia et fibula) i tela skočne kosti (talus). Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju unutrašnja pobočna veza, označena kao deltasta veza (lig. deltoideum) i spoljašnje pobočne veze. Gornjim skočnim zglobom izvode se pokreti pregibanja (flexio), pri kome se gornja strana stopala kreće ka potkolenici, i opružanja (extensio), pri kome se gornja strana stopala kreće u suprotnom smeru, odnosno udaljava se od prednje strane potkolenice.

Bilo da se radi o rekreativnim sportistima ili mladima koji treniraju neki sport, uganuće skočnog zgloba praćeno otokom i bolom jedna je od najčešćih sportskih povreda. Uglavnom nastaje pri doskoku ili prilikom stajanja na stopalo drugog igrača. Teže povrede skočnog zgloba nisu retke ni kod profesionalnih sportista, uprkos korišćenju vrhunske obuće koja štiti zglobove od “izvrtanja”.
Inverzione povrede (kada stopalo “ode ka unutra”) čine oko 70-85% svih povreda skočnog zgloba.
Do povrede dolazi kada je stopalo u položaju sličnom onome koji zauzima stopalo prilikom pritiska papučice za gas u automobilu (tzv. plantarna fleksija) ili kada je stopalo rotirano ka unutra (supinacija).
Mehanizam povrede često uključuje doskok ili stajanje na stopalo drugog igrača, što su situacije koje se neretko dešavaju prilikom rekreativnog igranja fudbala i naročito, košarke. Tako dolazi do istezanja spoljašnje veze skočnog zgloba, u smislu delimičnog ili potpunog prekida ligamenata.

Ligamenti uvek “stradaju” sledećim redom (od najslabijih ka jačim):

  • prednji talofibularni ligament,
  • kalkaneofibularni ligament
  • i zadnji talofibularni ligament.

Do povrede unutrašnje veze skočnog zgloba (lig. deltoideum) dolazi prilikom forsiranog napinjanja zgloba kada je stopalo rotirano ka spolja (forsirana everzija zgloba). Ove povrede su veoma retke, pa se kod njih treba javiti lekaru radi odstranjivanja sumnje u prateće povrede, poput preloma kostiju.

POVREDE LIGAMENATA- UGANUĆE (DISTORZIJE)

Povrede ligamenata nastale naglim dejstvom sile nazivaju se uganuća ili distorzije ( inverzija-everzija ).

Nastaju kada spoljašnja sila izazove prekomernu amoplitudu pokreta, iznad granice otpornosti ligamenata koji se delimično i poptpuno kida. Najčešće po ušestalosti ali i po težini posledica su distorzije skočnog zgloba. Povrede se događaju svakodnevno, pri hodu ili trčanju, kada se stopalo „uvrne“.

Ovoj povredi su najčeše izloženi:

  • fudbaleri,
  • skakači,
  • košarkaši,
  • skijaši, itd..

Distorzije skočnog zgloba čine 15 % svih sportskih povreda.

Preuzeto sa stranice: http://drgaletic.rs/tretmani/lecenje-sportskih-povreda/skocni-zglob/