Povreda ručnog zgloba

Povreda ručnog zgloba uglavnom nastaje kada se osoba prilikom pada dočeka na dlan, na koren šake, kada je ruka u zglobu ručja ispružena. Prelom se obično dešava na oko 3 cm iznad zgloba ručja. Simptomi koji se javljaju su: bol, otok, ograničen pokret, deformitet. Ukoliko dođe do pomeranja (dislokacije) puklih fragmenata mogu se javiti i razne komplikacije, jer su u blizini tetive, nervi i krvni sudovi.

Dijagnostika i lečenje

Prilikom postavljanja dijagnoze uzima se anamneza, klinička slika, vrši objektivni pregled pacijenta, ali potpuna potvrda dijagnoze se dobija kada se uradi rendgenski snimak. Lečenje je ne hirurško kada se radi repozicija tj. vraćanje fragmenata u fiziološki, prirodni položaj ili hirurško ako nije moguće uraditi reponiranje delova kosti konzervativnim putem. U oba slučaja obavezno je nošenje gipsa oko 5 nedelja. Najčešće komplikacije su luxacije (isčašenja) u proximalnom (gornjem) ili distalnom (donjem) radioulnarnom zglobu, kao i u zglobovima ručja.povrede-ruke Ponekad se javlja i kompresija, nagnječenje nerva medijanusa u karpalnom tunelu, pa pacijent oseća utrnulost šake. Usled ovoga rehabilitacija može zaostajati, pa se preporučuje da pacijent poseti kiropraktičara. Nekada se dešava da prelom usled loše repozicije, tj. nameštanja, loše i zaraste, pa je i oporavak u tom slučaju teži i duži, a ne retko se dešava da pacijent nikada i ne dobije punu pokretljivost ručnog zgloba, a samim tim ni normalnu funkciju šake (to se ogleda u nemogućnosti da do kraja okrene ključ u bravi, kada koristi šrafciger, prilikom kucanja na tastaturi, prilikom nošenja poslužavnika na dlanu, kada želi da se osloni ili odupre o šaku, pri vežbanju sklekova…).

Usled loše imobilizacije, kada je previše stegnut gips, može doći do neurovaskularnih problema, Morbus Sudeck, koga karakterišu otok, crveni pečati po koži, grašci znoja i povećana maljavost u predelu gde je bio gips, a u trećem stadijumu gubljenje kalcijuma i poroznost kostiju.

Preuzeto sa stranice: http://www.masterphysical.net/povrede-na-ledu-prelom-rucnog-zgloba/