OUP

Navedeni uslovi prodaje i dostave primenjuju se na svaku kupovinu obavljenu na
dynamic.co.rs za dostavu po celoj Srbiji. Sve porudžbine obavljene na dynamic.co.rs. biće
na srpskom jeziku.

Radnja Dynamic Pro registrovana je kao TZR DYNAMIC PRO, Žitni trg 4, 21000 Novi Sad, Matični broj: 63693979, PIB: 108775934.

OPŠTE INFORMACIJE

Svi proizvodi zavise o dostupnosti ili stanju na zalihama. Nastojimo da osiguramo zalihe svih
proizvoda, te ćemo vas upozoriti ako neki proizvod nije na zalihama.
Dali smo sve od sebe da bi opisali i prikazali proizvode što je preciznije moguće. Ako budete
imali pitanja ili trebate dodatne informacije, molimo vas da se javite pozivom na
broj 0641220900 od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00 ili e-porukom na
ortodynamic@gmail.com

CENA PROIZVODA I PLAĆANJE

 • Cena pojedinačnog proizvoda nalazi se pod pregledom proizvoda, na stranici proizvoda i u korpi.
 • U cenu pojedinačnog proizvoda ne ulazi PDV, jer nismo obveznici.
 • Troškove dostave proizvoda za narudžbine naplaćuje pošta po svom cenovniku.
 • Dostupnost i cena naših proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih
  zaliha.
 • Sve su cene aktuelne i redovno se ažuriraju. Za svaki proizvod vredi ona cena koja je
  bila vidljiva u vreme kupovine.
 • U korpi u web-shopu videćete cenu kupovine.

Naručeni proizvodi plaćaju se

 • Pouzećem: gotovinski dostavljaču – zaposlenom predstavniku kurirske poštanske službe.

PORUDŽBINA

Kada napravite porudžbinu, ona će u našem sistemu biti registrovana sa sledećim informacijama:

 • Vaše ime, prezime, adresa i broj telefona
 • šifra proizvoda
 • cena i količina proizvoda

Nastojimo osigurati zalihe svih proizvoda i obavestićemo vas ako neki proizvod nije na zalihama.

RAČUN I DOSTAVA

Uz pošiljku u kojoj se nalaze vaši poručeni proizvodi dobićete i račun koji sadrži sledeće
informacije:

 • broj i datum fakture
 • cene proizvoda
 • osnovni podaci Dynamic Pro.

Naručena roba dostavlja se isključivo na području Republike Srbije.

 • Naručenu robu dostavlja kurirska služba Daily Express, na adresu koju navedete u
  porudžbenici. Dostava se vrši u roku do10 radnih dana od datuma registrovanja
  porudžbine.
 • Ukoliko niste primili robu ili obaveštenje o isporuci u očekivanom vremenu, molimo vas
  da nas o tome neodložno obavestite, kako bi preduzeli radnje pronalaska pošiljke ili kako
  bi se poslala zamenska pošiljka.

REKLAMACIJE, POVRAĆAJ I ZAMENA ROBE

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.
Prilikom dostave robe, molimo vas da proverite isporučenu robu te eventualna oštećenja
reklamirate osobi koja je dostavila robu. Ukoliko su na isporučenoj robi vidljiva spoljašnja
oštećenja, kupac ima pravo da odbije preuzimanje naručene robe. Molimo vas da uporedite
dostavljene proizvode (vrstu i količinu dostavljenih proizvoda) sa računom i ukoliko nešto
nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mesta o tome obavestite dostavljača.
Primalac i dostavljač na licu mesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.
Molimo vas da obratite pažnju na to da je provera ispravnosti pošiljke odgovornost kupca i da
naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka nismo
obavezni uvažiti.

Dynamic Pro će u najkraćem mogućem roku, prvom mogućom dostavom, o svom trošku
dostaviti artikle za koje se na gore navedeni način utvrdi da nedostaju u pošiljci ili da su
dostavljeni u neispravnom stanju, ili će kupcu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

Kupac ima pravo na povraćaj robe u slučaju da proizvod ima materijalni ili kvalitativni
nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe. U tom slučaju, molimo vas da
nam takav proizvod reklamirate kako bismo dogovorili povraćaj i zamenu takvog proizvoda ili
povraćaj novca.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod s greškom ili imate bilo
kakav prigovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, molimo vas da nas o tome obavestite
na e-mail adresu:
ortodynamic@gmail.com ili pozivom na broj 0641220900.
Nakon što kupac reklamira ispravnost proizvoda, Dynamic Pro će u najkraćem roku
obezbediti preuzimanje robe, posredstvom dostavljača kurirske službe
Otpremne troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Dynamic Pro, nakon čega
će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu
odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

U svim slučajevima molimo vas da se odmah obratite pozivom na broj 0641220900 od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00 ili e-porukom: ortodynamic@gmail.com da bi prijavili i rešili problem.

PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE NA DALJINU

Vašu porudžbinu, u skladu sa čl. 28., čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS,
br. 62/2014) možete otkazati i od nje odustati bez navođenja razloga u roku
od 7 dana nakon preuzimanja proizvoda. U tom slučaju
nekorišteni proizvod ćemo preuzeti nazad uz
povraćaj novca ili ga zameniti za drugi proizvod, prema vašem izboru. Robu ćemo preuzeti posredstvom dostavljača kurirske službe. Troškove povraćaja i slanja zamenskih proizvoda snosi kupac.

Ukoliko želite odustati od kupovine na daljinu i vratiti jedan ili više proizvoda, molimo vas da
nam pošaljete obrazac o otkazivanju narudžbine sa ličnim podacima, podacima o artiklima sa
brojem i datumom porudžbine i to na adresu Dynamic Pro, Žitni trg 4, Novi Sad. sa mogućnošću i slanjem e-poruke na ortodynamic@gmail.com. Kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku radi što efikasnijeg osiguranja vaših prava.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Važna nam je vaša sigurnost prilikom kupovine na dynamic.co.rs. Dynamic Pro je
odgovorna za sve podatke i usklađen je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik
RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr Zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012). Dynamic Pro
prikuplja i obrađuje lične podatke kupca i upotrebljava ih isključivo u marketinške svrhe, a sve
prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti potrošača.

U svakom trenutku možete

 • Podneti žalbu nadzornom organu (npr. Povereniku za zaštitu ličnih podataka).
 • Zatražiti pristup i ispravak ili brisanje ličnih podataka.
 • Ograničiti obradu ličnih podataka ili izneti prigovor na obradu ličnih podataka.

Posvećeni smo poštovanju važećih zakona i pravila dobrog marketinga. Ukoliko ste pristali na bilo koju od navedenih usluga, zadržavamo pravo da vam šaljemo ažuriranja naših Uslova, bez obzira na to da li ste povukli svoj pristanak ili ne. Nećemo vam slati nikakav drugi tip informacija.

Prikupljanje i obrađivanje ličnih podataka:

 • Kada se registrujete i kupujete na dynamic.co.rs
 • Putem telefona ili u našem objektu

U svrhu prodaje i zadovoljstva kupaca, ciljanog marketinga, poboljšavanja naših proizvoda i
usluga, administrativnih i internih biznis svrha, Dynamic Pro, matični broj: 63693979, može
prikupljati i obrađivati vaše sledeće lične podatke:

 • Vaše ime i prezime
 • Vašu adresu
 • Vaš broj telefona
 • Vašu e-adresu
 • Vaš datum rođenja

Svi podaci biće tretirani kao poverljive informacije. Obrada ličnih podataka počiva na sledećim pravnim osnovama:

 • Obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose
 • Obrada neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima Dynamic Pro podleže
  (npr.u skladu sa račonovodstvenim pravilnicima)
 • Obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa Dynamic Pro (npr. interne poslovne
  svrhe, poput poboljšavanja naše web-stranice ili unapređenja naših usluga I proizvoda i otkrivanja prevara)
 • Bićete kontaktirani telefonom sa naše strane u prodajne svrhe. Ukoliko to ne želite,
  molimo vas da nam to i naznačite.
 • Dynamic Pro deli lične podatke jedino sa kurirskim službama koji su povezani za
  dostavom. Dynamic Pro ne deli, ne prodaje niti na bilo koji drugi način čini vaše lične podatke dostupne trećim licima.
 • Vaše lične podatke čuvaćemo samo onoliko koliko je to neophodno u svrhe opisane u
  ovoj Zaštiti ličnih podataka. Period čuvanja zavisi od vrste podataka i razloga zbog kog su podaci prikupljeni i sačuvani na prvom mestu. Konstantno pregledamo naše periode zadržavanja, uzimajući u obzir naše razloge za obradu vaših ličnih podataka i pravnu osnovu za to.