TEST

Povreda ručnog zgloba uglavnom nastaje kada se osoba prilikom pada dočeka na dlan, na koren šake, kada je ruka u zglobu ručja ispružena. Prelom se obično dešava na oko 3 cm iznad zgloba ručja. Simptomi koji se javljaju su: bol, otok, ograničen pokret, deformitet. Ukoliko dođe do pomeranja (dislokacije) puklih fragmenata mogu se javiti i […]

Read More

Gornji skočni zglob (articulatio talocruralis) je spoj između donjih okrajaka kostiju potkolenice (tibia et fibula) i tela skočne kosti (talus). Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju unutrašnja pobočna veza, označena kao deltasta veza (lig. deltoideum) i spoljašnje pobočne veze. Gornjim skočnim zglobom izvode se pokreti pregibanja (flexio), pri kome se gornja strana stopala kreće ka potkolenici, […]

Read More

Povreda ligamenta kolena je, u poslednje vreme kod sportista, u porastu. U sportskoj literaturi odomaćio se termin sportsko koleno. Sveže povrede ligamentarnog aparata kolena u suštini predstavljaju teške distorzije kolena, koje ako se neadekvatno leče vremenom izazivaju teška oštećenja kinematike kolena Prema Bousqet-u pod teškom distorzijom kolena podrazumeva se: izolovana povreda LCA; izolovane povrede zadnjeg […]

Read More

Ljudsko stopalo se sastoji od 26 kostiju koje formiraju dva koštana luka. Luk koji se prostire čitavom dužinom stopala naziva se longitudalnim lukom, a luk koji se pruža širinom stopala zove se transverzalni luk. Fibrozne trake, poznate kao ligamenti, drže kosti na okupu zajedno sa još jednim čvrstim tkivom koje se zove plantarna fascija. Unutrašnji […]

Read More